Školy, škôlky, samospráva, zoznam ulíc a mestských častí v meste Nitra.
20. 04. 2020

Školy, škôlky, samospráva, zoznam ulíc a mestských častí v meste Nitra.

Kupujete nehnuteľnosť v meste Nitra a neviete sa zorientovať v akej mestskej časti sa nachádzate, kde je škola, škôlka, do ktorého výboru mestskej časti patríte, kto je Váš mestský poslanec, kde sa môžete na neho obrátiť?

Pripravil som pre Vás stručný prehľad, ktorý Vám pomôže aspoň trochu sa zorientovať v Nitre.

Nitra má 7 mestských častí a to:

  1. Dolné a Horné Krškany
  2. Staré Mesto
  3. Čermáň
  4. Klokočina
  5. Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje
  6. Drážovce, Zobor
  7. Chrenová, Janíkovce

Každá mestská časť má svoj výbor mestskej časti, ktorý je zložený zo zvolených poslancov a občanov, ktorí majú v danej mestskej časti trvalý pobyt. Výbory riešia problémy v danej mestskej lokalite a pokiaľ máte problém, ktorý súvisí s danou lokalitou a je v pôsobnosti mesta, neváhajte sa obrátiť priamo na výbor, alebo na poslancov zvolených za danú mestskú časť.

Zoznam výborov mestských častí mesta Nitra, termíny zasadnutí a zápisnice z rokovaní nájdete tu:

https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/vybory-mestskych-casti

 

Kontakt na svojho poslanca za svoj výbor mestskej časti nájdete tu:

https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/mestske-zastupitelstvo

 

Pokiaľ sa potrebujete obrátiť priamo na primátora mesta Nitra, kontakt nájdete tu:

https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/primator

 

Ak potrebujete vybaviť agendu na meste, zoznam jednotlivých odborov nájdete tu:

https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/mestsky-urad

a kontakty tu:  https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/kontakty

 

Základnou potrebou každej mladej rodiny je, kde umiestniť dieťa do školy alebo do škôlky. Prinášam Vám zoznam mestských škôlok a základných škôl, kde je zriaďovateľom mesto Nitra.

 

Materské školy https://www.nitra.sk/register/zoznam/materskeskoly

Základné školy https://www.nitra.sk/register/zoznam/zakladneskoly

 

Na koniec Vám prinášam zoznam všetkých ulíc podľa jednotlivých mestských častí, aby ste vedeli, kde budete v budúcnosti možno bývať.

 

Časť obce: Čermáň

Bajzova, Bártfayho, Bottova, Cabajská, Cabanova, Čermánske námestie, Červenova, Čulenova, Dolnočermánska, Elektrárenská, Golianova, H. Meličkovej, Hanulova, Hattalova, Hlboká, Hornočermánska, Hozova, Hurbanova, Inovecká, Jakuba Haška, Jána Galbavého, Jána Mrvu, Jasná, Južná, Kavcova, Kostolná, Košická, Kováčikova, Ku skládke, Ľudovíta Čuláka, M. S. Trnavského, Michala Lukniša, Mojmírova, Mudrochova, Murgašova, Podjavorinskej, Poničanova, Potravinárska, Priechodná, Slnečná, Stodolova, Strieborná, Šípková, Šumavská, Šuranská, Švecova, Tajovského, Tehelná, Ulica Hany Zelinovej, Urbánkova, Veľký Cer, Železničiarska

Počet ulíc: 52

Časť obce: Diely

Antona Točíka, Dunajská, Furmanská,  Hornostavská, Jarabinová, Kmeťova, Murániho, Na Hôrke, Partizánska, Piešťanská, Popradská, Považská, Prešovská, Rýnska, Tokajská, Viničky, Zvolenská

Počet ulíc: 17

Časť obce: Dolné Krškany

1.mája, Biovetská, Bita, Cirmánska, Dvorčanská, Holotka, Jabloňová, Knappova ulica, K rieke, Látečkovej, Liesková, Medzi vodami, Na Priehon, Nezábudková, Novozámocká, Pri dríku, Pri mlyne, Pri zungove, Roľnícka, Síkarská, Záborského

Počet ulíc: 21

Časť obce: Dražovce

Ambrova, Atlasova, Belopotockého, Cez panské, Dobrotka, Dolné Hony, Hamuljakova, Holubyho, Horeckého, Horná, Hrabová, Jána Zelenáka, Kanálová, Kochova, Kultúrna, Lidická, Lukáčova, Lužianska, Mrázova, Na pasienkoch, Na gruntoch, Pekná, Pod kostolíkom, Pod Plieškou, Pri Dobrotke, Pri Jelšine, Pri Perinovej studni, Pri škole, Rozmarínová, Ščasného, Severná, Smreková, Šulekova, Švabinského, Topoľčianska, Vŕbová, Zoborská

Počet ulíc: 37

Časť obce: Horné Krškany

Bočná, Borovicová, Brigádnická, Jarná, Krškanská, Letná, Mäsiarska, Na hlinách, Na Katruši, Novozámocká, Orechov dvor, Pod Katrušou, Pod Tobolou, Priemyselná, Rakytová, Staromlynská, Široká, Športová, Zelená, Zimná, Zlievarenská

Počet ulíc: 21

Časť obce:  Chrenová

Akademická, Bajkalská, Beniakova, Biela, Biringerova, Bohúňova, Botanická, Brezová, Clementisova, Čavojského, Dlhá, Doležalova, Ďumbierska, Ďurčanského, Fándlyho, Fatranská, Gazdovská, Gemerská, Gerhardtova ulica, Gorazdova, Hečkova,  Hontianska, Chrenovská, Ipeľská ulica, Javorová, Jevjákova ulica, Karpatská, Kasárenská, Korčekova,  Kozmonautov, Kremnická, Kvetná, Lesná, Levická, Liptovská, Lipová, Lomnická, Lúčna, Ľudovíta Okánika, Maginova, Majakovského, Malíkova, Mikova Ves,  Nábrežie mládeže, Plynárenská, Pod Novosadmi, Pod vinohradmi, Pri cvičisku, Pri strelnici, Račia ulica, Repková ulica, Sadová, Selenec, Sitnianska, Slančíkovej, Spišská, Šípová, Štiavnická, Tekovská, Topoľová, Tormošská ulica, Tríbečská, Trieda Andreja Hlinku, Turčianska, Ulica Rudolfa Hanáka,  Vašinova, Vihorlatská,  Vrábeľská, Výstavná,  Za humnami, Zlatomoravecká, Žabia ulica, Ždiarska, Želiarska ulica, Žitavská, Žitná ulica

Počet ulíc: 76

Časť obce:  Janíkovce

1.Ďateľa, A. Žarnova, Dlhá, Dolná, Dr. J. Budayho, Dvorská, Golianovská, Hanácka, Hlavná, J. C. Hronského, Hríbová, Jána Mila, Janka Silana, Kopanická, Kríková, Krížna, Kúria, Letecká, Matušincova, Michala Verešíka, Okružná, Pri Dolci, Pri Studničke, Rabčekova, Royova, Slamkova, Sv. Klimenta, Sv. Bystríka, Willermova

Počet ulíc: 29

Časť obce:  Klokočina

1.F. Langa, Alexyho, Baničova, Bazovského, Beethovenova, Bellova, Benkova, Bizetova, Borodáčova, Bystrá, Čajkovského, Dolnočermánska, Edisonova ulica, Furmanská, Golianova, Griesbachova, Hornostavská, Horská, Hviezdoslavova trieda, Ivana Braunera, Jazmínová, Jedlíkova, Jurkovičova, Kmeťova, Krištáľová, Matičná ulica, Mikovíniho, Na Čerešňovom vrchu, Na lúkach, Na stráni, Nedbalova, Nitrianska, Novomeského, Partizánska, Pažitná, Petzwalova, Pezinská, Piešťanská, Pokojná, Pod briežkom, Pod bučinou, Pod kaplnkou, Podbeľová, Popradská, Pramenistá,  Pražská, Priezračná, Púpavová, Rybničná, Studničná, Šalviová, Škultétyho, Šúdolská, Ulica Mons. Vagnera, Ulica Pavla Straussa, Ulica Wolfganga Kempelena, Žilinská

Počet ulíc: 57

Časť obce: Kynek 

Bazová, Drieňová, Furmanská, Hájska, Hornokynecká ulica, Jelšová, Kamenecká,  Kynecká, Lehotská ulica, Na Dolinu, Nad Hrabinou, Nad potokom, Nová osada, Ovocinárska, Pod brezami, Pod Dubinou, Pod hájom, Pod Hrabinou, Pod Orešinou, Pod šípkami, Pod trnkami, Potočná, Pri kaštieli, Pri lipe, Repíková ulica, Rulandská, Štúrova, Trnavská, Vlašská

Počet ulíc: 29

Časť obce:  Mlynárce

Bolečkova, Bratislavská, Dolné Hony, Dubíkova, Fraňa Kráľa, Furmanská, Hlohovecká, Chotárna, Kamenecká, Kmeťova, Krompašská, Na Pasienkoch, Poľná, Rastislavova, Remeselnícka, Štúrova, Telgártska, Viničky

Počet ulíc: 18

Časť obce: Párovské Háje

Agátová ulica, Čakanková, Čečinová, Diaľničná, Fabiánova ulica, Hájnická, Hájová ulica, Hydinárska, Jarocká, Jurský dvor, Južný prameň, Lány, Lukov dvor, Lukovská, Klokočinská, Olivová, Pod Gaštanicou, Pri lese, Slnečnicová ulica, Stromová, Turzova,  Ulica poľovníkov, Ulica sv. Huberta, Ulička,  Veterná, Za kaštieľom

Počet ulíc: 26

Časť obce: Staré Mesto

7.pešieho pluku, 8. mája, Andreja Šulgana, B. Nemcovej , Banská, Bernolákova, Borová, Braneckého, Bratislavská, Bulharská, Cintorínska, Coboriho, Cyrilometodské námestie, Česko-slovenskej armády, Damborského, Družstevná, Ďurková, Fabrická, Farská, Fraňa Mojtu, Hodálova, Hodžova, Hollého, Horný Palánok, Hradná, Hviezdna, Chalupkova, Janka Kráľa, Jánošíkova, Jarmočná, Jaskyňová, Jesenského, Jozefa Vuruma, Kalinčiakova, Kalvária, Kalvárska, Kasalova, Kluchova, Kmeťkova, Koceľova, Kollárova, Kráľovská cesta, Kraskova, Krátka, Krčméryho, Kukučínova, Kupecká, Kúpeľná, Malá, Mariánska, Mariánska dolina, Misionárska, Mlynská, Mostná, Moyzesova, Mudroňova, Na Predmostí, Na Vŕšku, Nábrežie za hydrocentrálou, Námestie Jána Pavla II., Napervillská, Námestie Kráľovnej pokoja, Nálepkova, Nová, Novozámocká, Osvaldova, P. Benického, Palackého, Palánok, Palárikova, Parkové nábrežie, Párovská, Piaristická, Piesková, Pivovarská ulica, Pod borinou, Podzámska, Pri Červenom kríži, Pri synagóge, Pribinovo námestie, Priehradná, Pútnická, Radlinského, Rázusova, Riečna, Richtára Peregrina, Robotnícka, Rybárska, Samova, Schurmannova, Sihoť, Skalná, Sládkovičova, Smetanova, Spojovacia, Staničná, Stavbárska, Stračia, Súľovská, Svätoplukovo námestie, Svetlá, Šafárikova, Školská, Špitálska, Štefánikova trieda, Štrková, Štúrova, Tulipánová, Ulica Ľuda Ondrejova, Vajanského, Vikárska, Vodná, Východná, Wilsonovo nábrežie, Za Ferenitkou, Záhradná, Župné námestie

Počet ulíc: 118

Časť obce: Zobor 

Astrová, Azalková, Bartókova, Bažantia, Bojnická, Brestová, Broskyňová, Buková, Burgundská, Černicová, Dobšinského, Dolnohorská, Dolnozoborská, Dražovská, Drozdí chodník, Dubová, Fialková, Gaštanová, Gladiolová, Havrania, Hlohová, Hornohorská, Hornozoborská, Hospodárska, Hraničná, Hroznová, Chatárska, Chmeľová dolina, Jahodová, Janského, Jaseňová, Jastrabia, Jazerná, Jelenecká, Kamenná, Kláštorská, Klinčeková, Kľúčovského, Kodályova, Komenského, Krivánska, Kyjevská, Ľaliová, Levanduľová,  Malá kamenná, Malá podhájska, Malá strmá, Malinová, Mandlová, Margarétková, Martinská dolina, Metodova, Morušová, Moskovská, Muškátová, Nábrežie za hydrocentrálou, Nad baňou, Narcisová, Nécseyho, Nevädzová, Oravská, Orechová, Orgovánová, Orlia, Oskorušová, Panská dolina, Pivonková, Platanová, Pod lesom, Pod Lupkou, Pod Zlatým brehom, Podhájska, Podhorská, Poľovnícka, Poniklecová, Pri jazierku, Prvosienková, Radová, Ratkošova, Rekreačná, Ríbezľová, Rosinského, Rovná, Ružová, Silvánska, Sirôtková, Skautská, Slávičie chodníky, Snežienková, Sojčia, Sokolia ulica, Strmá, Studená, Sv. Beňadika, Svätoplukova, Svätourbanská, Šafranová, Tabaková, Tatarkova, Tichá, Tolstého, Topoľčianska, Tŕnistá, Turistická, Urbancova, Úzka, Vansovej, Veltlínska, Vendelínska, Veterinárska, Viničná, Vinohradnícka, Višňová, Vrania, Vyhliadková, Vysoká, Záhradkárska, Zvončeková,  Žibrická

Počet ulíc: 119

 

Počet ulíc v meste:   618

15 ulíc je v dvoch častiach obce, 3 ulice sú v troch častiach obce.

Dátum aktualizácie: 06. 11. 2019

Zdroj: nitra.sk

Peter Madleňák
Autor: Peter Madleňák

V realitách som od roku 2005. Práca realitného makléra ma skutočne baví, robím ju preto, že chcem a nie preto, že musím. Odbornosť, bezpečie, úcta a profesionálny prístup ku klientovi sú základom mojej práce. Prečo vznikli tieto stránky?

Aby som tu prezentoval, že keď dvaja robia to isté, nikdy to nie je to isté. Je všeobecne známe, že rozdiel medzi maklérmi a realitnými kanceláriami je pomerne veľký, treba si správne vybrať.

Vytváram 3D video obhliadky, využívam profesionálneho fotografa, zvyšujem hodnotu nehnuteľnosti formou Home Stagingu, pracujem na sociálnych sieťach, všetko s jasným cieľom, predať alebo prenajať Vašu nehnuteľnosť za čo najvyššiu cenu k Vašej plnej spokojnosti.

Prosím, prečítajte si moje tipy a články. Verím, že vám tieto informácie pomôžu v rozhodovaní a že si pre predaj nehnuteľnosti zvolíte tú správnu cestu.

Za každým predajom nehnuteľnosti sa totiž skrýva ľudský príbeh. A to je dôvod, prečo by nikto nemal tak dôležitý životný krok podceňovať. Ani predávajúci, ani realitný maklér. Záleží mi na odvedení špičkovej práce a na spokojnosti klienta. Dbám na svojom dobrom mene a povesti. Za mňa hovoria referencie spokojných klientov. 

ikona-praporek-rgb

Reality vykonávam hlavne v okrese Nitra, mestských častiach mesta Nitra a to Chrenová, Staré mesto, Zobor a okolitých obciach ako Janíkovce, Krškany, Malý a Veľký Lapáš, Cabaj Čápor, Ivanka pri Nitre, Čechynce, Golianovo, Mojmírovce, Branč, Veľký Cetín, Veľký Kýr, Vinodol, Černík, Komjatice, Lehota, Jarok, Veľké Zálužie, Lužianky, Zbehy, Jelšovce, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre, Kolíňany, Pohranice, Jelenec, Nové Sady, Čab, Báb, Výčapy Opatovce, Šurianky, Malé Zálužie, Žirany, Lefantovce atď..

Špecializujem sa na predaj rodinných domov, pozemkov, komerčných priestorov, či už výrobných, skladových, obchodných, reštauračných alebo kancelárskych. Pracujem aj s investormi, v mojej ponuke sú aj neverejné, diskrétne ponuky, vhodné na investíciu. Diskrétnosť je u mňa vždy na 100% zaručená.

Ako realitný maklér som členom Realitnej únie Slovenskej republiky a dodržiavam Realitný kódex.

realitna-unia-logo

Ak ste sa dočítali až sem, máte môj obdiv a ďakujem Vám. Pokiaľ Vás čokoľvek ďalšieho zaujíma, neváhajte ma kontaktovať. Rád sa s Vami stretnem a porozprávam pri dobrej káve. 

Kvalitné a profesionálne služby zamerané na potreby zákazníka. To je moje tajomstvo úspechu. Pracujem pod svojim vlastným menom, pod vlastnou značkou MADLEŇÁK Reality, neskývam sa za žiadnu inú realitku, moje dobré meno je to, čo Vám ponúkam. Predaj alebo kúpa nehnuteľnosti, je vo väčšine prípadov najväčšou finančnou transakciou života, preto tento krok netreba podceniť a zveriť sa do rúk odborníka. Aj keď potrebujete lekára, tak si vyberiete toho najskúsenejšieho s dobrým menom, ktorý má za sebou stovky úspešných operácii.