Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Na predaj lukratívny komerčný pozemok v meste Nitra.

 

 

Exkluzívne iba u mňa !!!

 

 

 

 

 

Popis nehnuteľnosti

Realitný maklér Peter Madleňák Vám ponúka exkluzívne iba u mňa na predaj komerčný stavebný pozemok v meste Nitra s veľmi širokou možnosťou využitia.

Nachádza sa vo vyhľadávanej lokalite obchodnej zóny, kde sídlia veľké predajne ako napr. Metro, Sconto, Honda, Peugeot, Suzuki, Stavebniny DEK a pod..

Je umiestnený v blízkosti priemyselného parku Sever, ďalej West Park Nitra, závodu Jaguar Land Rover, obchodného centa HORNBACH a budúceho sídliska.

Výmera pozemku je 13.469m2 s veľmi dobrou dostupnosťou do mesta a na diaľnicu R1.

Je mierne svahovitý, k dispozícii sú inžinierske siete, ako plyn, voda, elektrina.

Vyjadrenie k funkčnému využitiu parciel 92/39, 92/38 k.ú. Kynek a p.č.328/198 v k.ú. Mlynárce. MsÚ v Nitre, Útvar hlavného architekta, Referát urbanizmu a architektúry dáva k horeuvedeným parcelám nasledovné vyjadrenie:

Podľa Územného plánu mesta Nitry /UPN/ schváleného Mestským zastupiteľstvom v Nitre, uznesením č. 169/03-MZ dňa 22.05.2003 v znení neskorších zmien a doplnkov č.16 a Všeobecne záväzného nariadenia /VZN/ mesta Nitry č.3/2003 zo dňa 22.05.2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitry v znení neskorších dodatkov č. 1 - 6 sa časť parcely č. 92/39 nachádza v lokalite funkčne určenej pre vybavenosť a časť' parcely sa nachádza v lokalite funkčne určenej pre dopravný tranzit nadmestský. Parcela je dotknutá navrhovanou verejnoprospešnou stavbou-VPS č. 1.27-Prestavba mimoúrovňovej križovatky Kynek. (V prílohe prikladám stanovisko NDS a.s., ktorá nepožaduje držať územnú rezervu a je podaná žiadosť na Mesto Nitra, aby bola táto rezerva vypustená z nového Územného plánu Nitry, ktorého príprava práve prebieha)    

Parcely č. 92/38 a 328/198 sa nachádzajú v lokalite funkčne určenej pre vybavenosť. Z hľadiska priestorového usporiadania je pre funkciu vybavenosť stanovená zástavba uličná voľná od 1 NP do 4 NP s koeficientom zastavanosti kz-0,6 vrátane spevnených plôch a chodníkov. Funkčné plochy zelene riešiť na nezastavaných plochách stavebných pozemkov. Na takejto ploche sa musí zabezpečiť pokryvnosť drevinami v minimálnom podiele 60%". Funkcia vybavenosť' znamená, že na vymedzených plochách sú plochy určené prednostne pre funkcie a zariadenia základnej a vyššej vybavenosti v celej šírke druhovostnej skladby zariadení obchodu, služieb, administratívy, prechodného ubytovania, školstva, zdravotníctva; sociálnej starostlivosti, kultúry a telovýchovy. Na vymedzených plochách majú takého zariadenia hlavnú a prevládajúcu funkciu - majú byť v prevládajúcom pomere čo do plochy a objemu zástavby. Nevylučuje sa však na týchto plochách umiestnenie doplnkových funkcii a to bývania, zariadení statickej dopravy a technického zariadenia ak tieto podporujú prevládajúcu funkciu, negatívne neovplyvňujú prevládajúcu funkciu a samé nie sú prevádzkami prevládajúcej funkcie negatívne ovplyvňované. Na vymedzených plochách vybavenosti je prípustné existujúce stavby rodinných domov stavebne upravovať formou prestavby, nadstavby a prístavby.

Na vymedzených plochách nie sú prípustné poľnohospodárske funkcie, areálové výrobné funkcie, areálové skladové prevádzky, individuálne formy rodinného bývania t.j. novostavby rodinných domov a areálové dopravné zariadenia

Pozemok je vhodný pre developera, alebo ako výhodná investícia do budúcnosti.

Cena 70€/m2 (spolu 942.830 €) je vrátane mojej provízie, kompletného právneho servisu zabezpečeného renomovaným advokátom, autorizovaných zmlúv a poplatkov spojených s prevodom vlastníckych práv na katastrálnom úrade.

Peter Madleňák – realitné služby bezpečne, seriózne a odborne. Viac o mne sa dozviete na www.petermadlenak.sk

 

Videoprehliadka

Fotogaléria

Cena

70€/m2

Uvedená cena je vrátane provízie realitnej kancelárie MADLEŇÁK Reality s.r.o., kompletného právneho servisu zabezpečeného renovovaným advokátom.

 

 

Kontakt

Realitný maklér - Peter Madleňák

mobil: 0917 131 088

Predávate dom, pozemok, komerčný priestor v okrese Nitra a nedarí sa Vám? Neváhajte a ponúknite mi Vašu nehnuteľnosť a urobím všetko pre jej úspešný predaj za maximálnu možnú trhovú cenu.

Všetko bezpečne, odborne a seriózne. Viac informácii o mne na www.petermadlenak.sk

Pre bližšie informácie vyplnte kontaktný formulár nižšie, budem Vás kontaktovať.

peter-madlenak-black-low-res

 

Kontaktný formulár

Stiahnuť PDF